Trang chủ Về HUVA Quy trình sản xuất Kỹ thuật, thiết bị Dự án tiêu biểu Kho tư liệu Trang tin HUVA Hình ảnh Liên hệ


Bằng cách nào mà HUVA đã làm ra sản phẩm và kiểm soát chất lượng?

1.Thiết kế:

Bản vẽ kiến trúc: Đội ngũ Kỹ sư và Kiến trúc sư của HUVA sẽ trình bày các giải pháp thiết kế, phân tích đánh giá và hướng dẫn chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu. Sau khi thống nhất phương án, HUVA sẽ hoàn chỉnh phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, vật liệu và thể hiện ý đồ trên các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh.

Bản vẽ gia công: Sau khi bản vẽ thiết kế được chấp thuận, các cấu kiện của công trình sẽ được thể hiện chi tiết lên bản vẽ và đánh mã số rõ ràng.
Hiểu rõ rằng sai phạm trên bản vẽ sẽ là những sai phạm gây ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng công trình nên đội ngũ quản lý dự án của HUVA luôn ưu tiên cho công tác xem xét và kiểm soát lỗi bản vẽ.


2.Gia công cấu kiện:

Cắt: Theo bản vẽ gia công, công nhân đưa thép tấm qua máy cắt và cắt thành những phôi thép rời rạc của cấu kiện. Đối với các thành phần quá khổ (cánh kèo hoặc bụng kèo), ta sử dụng máy vát mép rồi hàn đối đầu 2 phôi thép. Đường hàn luôn đạt được tiêu chuẩn siêu âm, giúp cho sản phẩm có độ bền cực cao.

Gia công bản mã: để gắn kết các kết cấu thép lại với nhau, ta dùng bu-lông xiết chặt chúng thông qua các bản mã (bản đục lỗ liên kết). HUVA sử dụng nhiều máy khoan chuyên dụng, tạo ra các lỗ tròn hoặc ô-van cho bản mã mà không cần dùng đến gió đá. Nhờ vậy mà đảm bảo được tính kỹ thuật và thẩm mĩ cao.
Sau khi khoan cắt, các phôi thép được đo đạc lại để đảm bảo kích thước và đặt mã số chính xác.

Ráp: Các thành phần rời rạc trên được đưa sang máy ráp, tại đây chúng được nắn thẳng, bo cạnh và ráp thành các cấu kiện bởi các mối hàn tạm, theo đúng mã số đã chỉ định.
Cấu kiện tạm được so khớp mã số để đảm bảo các thành phần không ráp nhầm.

Hàn: Để đảm bảo các thành phần của cấu kiện kết dính với nhau như một khối thống nhất, chúng được đưa qua hệ thống hàn Hồ quang chìm tự động. Với nhiệt độ hơn 1200 độ C, hai mép của 2 bản thép được nấu chảy và dính liền với nhau như được đúc ra từ khuôn.
Đường hàn được kiểm tra bằng phương pháp siêu âm hoặc thử từ để đảm bảo độ liền lạc giữa 2 thành phần.

Nắn: Nhiệt độ cao của máy hàn làm cho các cấu kiện có thể bị vênh. Để đảm bảo các cấu kiện có độ chính xác tuyệt đối khi lắp dựng, chúng được đưa qua máy nắn. Tại đây, bằng động cơ thuỷ lực, các mặt bị vênh sẽ được nắn thẳng.
Các mặt cấu kiện được đo đạc bằng thước đo kỹ thuật để đảm bảo độ thẳng và vuông ke.

Ráp bản mã: Để đính các bản mã vào thân kèo, ta dùng máy cưa thép cưa thẳng 2 đầu cấu kiện trước khi lắp bản mã. Với kỹ thuật này, bản mã liên kết sẽ không bị cong vênh, việc lắp đặt khung kèo tại công trình cũng sẽ chính xác và thẩm mỹ hơn.


Vệ sinh: 30% tuổi thọ của công trình nhà thép được quyết định bởi chất lượng sơn phủ. Để sơn có độ bám cao và chịu được sự phá hoại do thời tiết, trước khi sơn, các cấu kiện thép được đưa vào máy phun bi tự động để làm sạch bề mặt (theo tiêu chuẩn SA 1.0 - 2.5). Các hạt bi thép được hàng chục động cơ thổi mạnh vào bề mặt các cấu kiện liên tục từ 10-30 phút, làm cho chúng ánh kim và tạo một độ nhám kỹ thuật “đặc trưng”, giúp sơn bám chặt hơn rất nhiều lần.
Một lần nữa, nhân viên kiểm soát chất lượng lại đo đạc bề mặt cấu kiện để đảm bảo độ nhám đúng tiêu chuẩn đã cam kết.


Sơn: Cuối cùng là công đoạn sơn phủ cấu kiện. Có tất cả 3 lớp sơn phủ. Đầu tiên là sơn chống sét tiếp đến là 2 lớp sơn bao phủ. HUVA đang nghiên cứu và áp dụng hệ thống sơn tĩnh điện dầu tự động. Với hệ thống này, HUVA đảm bảo các cấu kiện được sơn hoàn toàn tự động và được sấy khô ngay khi sơn xong.
Các cấu kiện hoàn chỉnh được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi xếp vào container và vận chuyển ra công trình sẵn sàng cho việc lắp dựng.

3.Lắp dựng:

Đọc hiểu bản vẽ lắp dựng: Để lắp dựng thành công công trình nhà thép, ta cần một bản vẽ lắp dựng chi tiết. Bản vẽ này mô tả cho các kỹ sư lắp dựng sơ đồ bố trí từng cấu kiện và đặc biệt là thứ tự lắp dựng chúng như thế nào cho an toàn.

Tiến hành lắp dựng: Với bản vẽ trên tay, các công nhân lần lượt lắp dựng từng thành phần của công trình. Bắt đầu là cột, kèo đến xà gồ, ty, giằng, sau cùng là lợp tôn (mái, vách, diềm chỉ) và lắp cửa. Ta dùng máy cẩu như một “trợ thủ đắc lực” cho việc đưa các cấu kiện lên cao và thực hiện thao tác lắp ráp.

How does HUVA produce and control quality of products?

1.Designing:

Architectural drawing: Design solutions, analysis, assessment and consultancy will be provided by HUVA’s architectures and engineers for Clients’ optimal choices. After reaching an agreement for the best solution, HUVA will provide complete architectural, compositional, and material designs and represent them by technical drawings in top, front, left and perspective views.
Shop drawing: After architectural drawing is accepted, each building components, each smallest parts of projects are surveyed, measured, and drawn on paper. These parts are marked with code numbers and names clearly.
Always aware that a small error can cause big effects on the projects, HUVA's project management staffs always give priority to examination and control errors in drawings.

2.Components processing:

Cutting: according to shop drawing, workers bring steel panel to cutting machine and cut into many separate plates. With regard to oversize components, we use beveling machine then butt-welding two plates. Welding paths always achieve ultrasonic standard, help products have extremely high durability.

Butt plate processing: to link steel structures together, we use bolts to tighten them through butt plates. HUVA uses specialized augers, makes circular apertures or oval for butt plates without oxy-acetylene welding. As a result, it ensures technical and aesthetic specifications.
After drilling and cutting, steel plates are re-surveyed to to ensure right size and name, exactly as codes on the drawing.

Assembling: incoherent components are transferred to assembling machine, here they are assembled into structural elements by temporary weld, agree with nominated codes.
After assembling, they are re-surveyed to ensure right size and named exactly codes on the drawing.

Welding: to guarantee structural elements that are bound together as an united block, they are transported to automatic metal inert gas (M.I.G) welding machine. With the degree more than 1200°C, two margins of steel plate are melted then stick together like they are prefabricated.
Welding paths are checked by the ultrasonic or magnetic method to warrant structural integrity between two components.

Bending: high degree of welding machine may cause structural components that are tilted. To warrant that all structural components have absolute fidelity, they are transported to bending machine. Here, tilted sides will be bent straight by hydraulic engine.
Component’s surfaces are surveyed by technical gauge to ensure straightness and square.
Assembling butt plates: to enclose butt plates into body’s rafter, we use steel sawing machine to trim straight 2 tips before assembling gussets. By using this technique, united butt plates will not be warped, and rafter fitting will also be more precise and aesthetic.
Industrial hygiene: 30% of steel building’s endurance is decided by the quality of coating varnish. For helping varnish have high skid resistance and bear the weather’s destructiveness, before over coating, steel components are placed in an automatic ball atomizing machine to clean up the surfaces (in accordance with SA 1.0 – 2.5 standard). Steel balls are blown continuously and strongly into components' surfaces within 10-30 minutes, make them metallic lustre and create characteristic technical rugosity, help varnish more adherent.
Once again, quality control staffs resurvey to make sure the rough of surfaces as committed.
Coating varnish: The last step is coating structural components. There are 3 layers of coating varnish. The first is antirust coat, two layers of overcoat next. HUVA is studying and applying automatic oil-electrostatic system. With this system, HUVA commit that all structural components are automatic overcoated and dried up at once. A fully worked-out components are tested strictly before packing into containers and transported to construction area, ready for erection.

3. Erecting:

Reading and Understanding erecting drawing: to erect successfully a steel building, we need an erecting drawing which describes layout for each elements and especially in putting them in the right order.

Proceed with erection: Handling the drawing, workers carry out erection process. Columns first, rafters, binding rafters, tie, the last one is roofing (roof, wall, flashing) and fitting the door last. Moreover, we use loading machine as “an efficient supporter” for lifting structural components and executing erections.